Når du leverer et dyr hos oss garanterer vi at ditt preparat blir ivaretatt på en kyndig og profesjonell måte!
Med vennlig hilsen Atle A. Brenden - Autorisert preparant.

FALLVILT
Søknad om å få beholde søkepliktig fallvilt skal sendes av autorisert preparant til fylkesmannen.
Jeg er behjelpelig med alle papirene ved en slik søknad.

BEHANDLING AV VILT
For å få et godt resultat må viltet behandles pent. Putt gjerne vatt, papir, mose eller liknende i nebb, munn og åpne skuddsår.
Pakk det inn i papir og frakt det varsomt hjem. Når viltet skal utstoppes så er det viktig at det blir lagt i fryseren så raskt som mulig i en tett plastpose.
På fugler med langt nebb så er det bra om hodet stikkes under vingen slik at det ikke brytes av.

HODEMONTASJE
Hoder skal snittes i nakken, aldri på undersiden, og skinnet skal kuttes bak forbeina. Salt godt på skinnets kjøttside, i øyne, munn og nese.

FORSENDELSE
Fjern all plast og pakk viltet godt med avispapir. Send det i en solid pappeske. Send det også i første del av uka, slik at det ikke blir liggende på postkontoret eller stasjonen over helgen. Send det på raskest måte, gjerne som bedriftspakke over natten.